Show simple item record

dc.contributor.authorYörük, Nevin
dc.date.accessioned2021-03-19T16:54:55Z
dc.date.available2021-03-19T16:54:55Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.issn2148-3043
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TmpBM09UTXo
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12881/9628
dc.description.abstractAile şirketleri, büyük işletmeler haline dönüşürken, artan sermaye ihtiyaçlarını ortaklardan, kurumsal yatırımcılardan ve küçük yatırımcılardan sağlamaktadırlar. Bu durum, işletmenin mevcut sermaye yapısında bazı değişikliklere ve işletmenin ortaklık ve yönetim yapısının birbirinden ayrılmasına neden olmaktadır. Aile şirketleri zaman içerisinde kurumsal anonim şirketlere dönüşmekte, bu nedenle kurumsal yönetim aile şirketleri için bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmaktadır. Çalışmada son yıllarda giderek önemi artan kurumsal yönetim kavramı aile şirketleri açısından incelenmiştir. Bu amaçla, öncelikle kurumsal yönetim kavramı, ilkeleri, önemi ve faydaları incelenmiştir. Daha sonra hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İ.M.K.B) işlem gören bir aile şirketinin kurumsallaşma adına önemli bir adım olan halka açılmasının, işletmenin finansal performansı üzerine etkisi tespit etmek için finansal analiz (oran analizi ve karşılaştırmalı mali tablolar analizi) yapılmıştır. Analizlerden elde edilen bulgulara göre, işletmenin kurumsallaşma çalışmalarının başarıya ulaştığı ve halka açılmasından sonra finansal performansında artışların olduğu sonucuna ulaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractWhen the family companies are transformed big companies, they provide the more required capital from partnership, institutional investors and small investors. This situation causes some changes in constitution of capital, and seperation between constitution of administrative and partnership. In course of time, family companies are transformed institutional companies.Therefore corporate governance is appeared as a need for family companies. In this study, we examined corporate governance which is being more important in recent years from view of point of family companies. For this aim, firstly knowledge about corporate governance, its principles, importances and values is given. Then some financial analysises are made for a family company trading in İstanbul Stock Exchange for determining the effect of going public in institutionalization on company’s financial performance. According to findings provided the analysises, it is accomplished the working of institutionalization in the family company and increased its financial performance after going public.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİşletme Finansen_US
dc.subjectİletişimen_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.subjectKamu Yönetimien_US
dc.subjectHalkla İlişkileren_US
dc.subjectSosyal Çalışmaen_US
dc.titleAile Şirketlerinde Kurumsallaşma ve Halka Açılmanın Finansal Performans Üzerine Etkisi: Halka Açık Bir Aile Şirketi Üzerinde Vaka Çalışmasıen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalSelçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisien_US
dc.contributor.departmentGaziosmanpaşa Üniversitesien_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue12en_US
dc.identifier.startpage181en_US
dc.identifier.endpage202en_US
dc.contributor.institutionauthorYörük, Nevin
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record