Show simple item record

dc.contributor.authorCumurcu, Elbozan Birgül
dc.contributor.authorKarlıdağ, Rifat
dc.contributor.authorÖzcan, Atilla
dc.date.accessioned2021-03-19T17:40:52Z
dc.date.available2021-03-19T17:40:52Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.issn1300-199X
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TlRBd05UUTA
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12881/12808
dc.description.abstractYapay bozukluk, fiziksel belirti ya da bulguların amaçlı olarak ortaya çıkarıldığı veya bu tür belirti varmış gibi davranılması ortaya çıkan belirli bir ruhsal bozukluktur. Hastalığın oluşturulması istemli ancak buna neden olan gereksinim bilinçdışıdır. Hastalık kronikleşme eğilimli olup, prognozu pek iyi değildir. Ayırıcı tanısının güç olması ve kesin bir sağaltımının olmaması nedeniyle, psikiyatri ve psikiyatri dışı hekimlerce erken tanınması önem arz eder. Bu yazıda yüz, el ve bacak gibi bedenin görünen kısımlarında renk değişikliği yakınmasıyla başvuran bir yapay bozukluk olgusu sunulmuş ve kaynaklar çerçevesinde tartışılmıştır.en_US
dc.description.abstractFactitious disorder is an abnormal illnessaffirming behavior. In this disorder, patients intentionally produce signs of medical or mental disorders and misrepresent their histories and symptoms. They are unaware of its underlying motivation. This disorder has a tendency to be chronic and has poor diagnosis. Differential diagnosis is difficult and there is not a definite cure. Therefore, early diagnosis by psychiatrists and other doctors is crucial. In this report, a case with a complaint of color changes in the face, hands and legs is presented and discussed in the light of the literature.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGenel ve Dahili Tıpen_US
dc.titleYapay bozukluk: Bir olgu sunumuen_US
dc.title.alternativeFactitious disorder: Case reporten_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalErciyes Tıp Dergisien_US
dc.contributor.departmentGaziosmanpaşa Üniversitesien_US
dc.identifier.volume27en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage84en_US
dc.identifier.endpage87en_US
dc.contributor.institutionauthor[0-Belirlenecek]
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record