Show simple item record

dc.contributor.authorErsözlü, Zehra Nur
dc.contributor.authorKazu, Hilal
dc.date.accessioned2021-03-19T17:40:51Z
dc.date.available2021-03-19T17:40:51Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn2667-6788
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRVMk1Ua3lNZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12881/12807
dc.description.abstractYansıtıcı düşünme becerileri, bireyin düşünme ve öğrenme süreçlerine ilişkin farkındalığına ek olarak, bu süreçlerdeki zayıf ve güçlü yönleri belirlemesi ve geliştirmek için planlama yapmasını gerektiren bir tür kendini değerlendirme becerisidir. Bu düşünme becerisinin gelişimi öğrencilerin hem başarılarını arttırma hem de bireysel gelişimlerini sağlamada önemlidir. Bu araştırmanın amacı, yansıtıcı düşünmeyi geliştiren etkinliklerin ilköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin Sosyal Bilgiler dersindeki akademik başarılarına etkisinin incelenmesidir. Araştırma öntest- sontest kontrol gruplu desene göre hazırlanmış ve uygulanmıştır. Yansıtıcı düşünme becerilerinin geliştirilmesinde günlük tutma ve sorgulama stratejileri kullanılmıştır. Araştırma kapsamında geliştirilen akademik başarı ölçeği bilişsel alanın; bilgi, kavrama, uygulama ve analiz düzeylerini içeren sorulardan oluşturulmuştur. Araştırma bulgularına göre, yansıtıcı düşünmeyi geliştiren etkinlikler bilgi düzeyinde deney ve kontrol grupları arasında bir farklılığa yol açmazken, kavrama, uygulama ve analiz düzeylerinde anlamlı bir farklılık oluşturmuştur.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subject[Anahtar Kelime Yok]en_US
dc.titleİlköğretim beşinci sınıf sosyal bilgiler dersinde uygulanan yansıtıcı düşünmeyi geliştirme etkinliklerinin akademik başarıya etkisien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalUludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentGaziosmanpaşa Üniversitesien_US
dc.identifier.volume24en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage141en_US
dc.identifier.endpage159en_US
dc.contributor.institutionauthor[0-Belirlenecek]
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record