Show simple item record

dc.contributor.authorBülbül, Sercan
dc.contributor.authorİnal, Cevat
dc.contributor.authorYıldırım, Ömer
dc.date.accessioned2021-03-19T17:40:49Z
dc.date.available2021-03-19T17:40:49Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1309-3983
dc.identifier.issn1309-3983
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpNd01UazFOUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12881/12805
dc.description.abstractYakın zamana kadar detay noktalarının konumlarının belirlenmesi, genellikle total station kullanılarak kutupsal yöntemle yapılmaktaydı. Günümüzde ise açık alanlarda GZK (Gerçek Zamanlı Kinematik) ve Ağ-GZK teknikleri ile detay noktalarının yatay konumları gerçek zamanlı olarak hızlı ve doğru biçimde belirlenebilmekte; bu yöntemlerle belirlenen elipsoidal yükseklikler ise ortometrik yüksekliğe dönüştürülebilmektedir. Bu çalışmada detay noktalarının konumları GPS/GNSS (Global Positioning System/Global Navigation Satellite Systems) ölçü yöntemlerinden; Hızlı Statik, GZK ve Ağ GZK teknikleri, klasik ölçme yöntemlerinden ise Total Station ile kutupsal yöntem kullanılarak belirlenmiştir. Hızlı statik yöntemle elde edilen koordinatlar esas alınarak diğer yöntemlerin doğrulukları araştırılmıştır. Bu amaçla Selçuk Üniversitesi kampüs alanında 100 noktalı bir test bölgesinde yapılan ölçüler değerlendirilmiştir. Test alanında yapılan ölçülerin değerlendirilmesi sonucu x ve y projeksiyon koordinat eksenleri yönündeki farkların -3.70 cm ile +4.50 cm, h yönündeki farkların ise -9.10 cm ile +4.51 cm arasında değiştiği ve hızlı statik verileri ile total station verilerinin birbirine daha iyi yaklaşım gösterdiği görülmüştüren_US
dc.description.abstractGenerally, until recently determination of position of detail points was being made with polar method using a total station. Today, in uninhabited area determination of position of detail points is being made with RTK (Real Time Kinematic) and Network RTK as rapid and accuracy, ellipsoidal height determined in these methods can be transformed orthometric height. In this study, the position of detail points was determined by using GPS/GNSS measurement methods such as Rapid Static, RTK and Network RTK techniques and by using classic measurement methods such as polar method with Total Station. Using points coordinates based on rapid static measurement; the accuracy of the other methods was investigated. For this purpose, the measurements which were made at a 100-point test region in the campus area of Selcuk University were evaluated. In the result of evaluation for measurements which were made in the test region, the differences are between -3.70 cm. and +4.50 cm. in the direction of x and y projection coordinate axis and the differences are between 9.10 cm. and +4.51 cm. in the direction of h. It has been seen that the rapid static data and total station data show a better approach to each otheren_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGörüntüleme Bilimi ve Fotoğraf Teknolojisien_US
dc.titleNokta Konumlarının Belirlenmesinde GZK, Ağ GZK ve Total Station Verilerinin Karşılaştırılmasıen_US
dc.title.alternativeComparisonof RTK, Network RTK and Total Station Data in Determination of Point Positionsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalHarita Teknolojileri Elektronik Dergisien_US
dc.contributor.departmentGaziosmanpaşa Üniversitesien_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage27en_US
dc.identifier.endpage35en_US
dc.contributor.institutionauthor[0-Belirlenecek]
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record