Show simple item record

dc.contributor.authorDemir, Dursun
dc.contributor.authorGenç, Ayten
dc.date.accessioned2021-03-19T17:40:48Z
dc.date.available2021-03-19T17:40:48Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1305-5992
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpJeU9ETTJOZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12881/12803
dc.description.abstractYabancı dil öğretiminde öğrenenlerin hangi amaçla dil öğrenmek istediklerinin bilinmesi ve öğretenlerin öğretim sürecini şekillendirmek üzere bu doğrultuda öğretim malzemelerini seçmeleri veya düzenlemeleri oldukça önemlidir. Son yıllarda yükseköğrenim amacıyla ülkemize gelen ve sayıları giderek artan uluslararası öğrencilerin de başarılı olmaları için yabancı dil olarak Türkçe öğrenme süreçleri takip edilmeli; onların bu doğrultudaki ihtiyaçları saptanmalıdır. Söz konusu öğrencilerin Türkiye’de yaşamaları nedeniyle özellikle konuşma ve dinleme becerilerini; üniversitede okumaları nedeniyle de akademik bağlamda konuşma, yazma, dinleme ve okuma dil becerilerini edinmeleri gerekmektedir. İhtiyaç analizi olarak gerçekleştirilen bu çalışmada, uluslararası öğrencilerin üniversitede okudukları bölüm derslerinde dil becerilerini hangi etkinliklerde kullandıkları ve bu etkinliklerin derste başarı için ne denli etkili olduğu araştırılmıştır. Karma desenli bu araştırmada, 54 farklı üniversiteden 697 uluslararası öğrenci ile onlara ders veren 15 farklı üniversiteden 203 öğretim elemanından anket yoluyla nicel veriler ve ayrıca öğrencilerden yarı yapılandırılmış görüşme yoluyla nitel veriler toplanmıştır. Nicel veriler Sosyal Bilimler İstatistik Programı ile nitel veriler ise içerik analizi teknikleri ile değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda öğrenciler ile öğretim elemanlarının anlamaya dayalı dil becerilerinin yoğun olarak kullanıldığı etkinliklerin başarıya ulaşmada daha önemli olduğu görüşünü paylaştıkları; buna karşın öğrencilerin yazma, öğretim elemanlarınınsa dinleme etkinliklerini daha önemli buldukları anlaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractIn order to organize the teaching activities, it is quite important to know the students’ purposes in learning a foreign language and the teachers’ chooses to develop materials that fit those purposes. A growing number of international students come to Turkey for graduate or undergraduate study. For these students to be successful, their Turkish learning period should be observed and their needs in this regard should be assessed. These students need to acquire both speaking and listening skills since they live in Turkey and they also need to develop academic speaking, writing, listening and reading skills to pursue their study at university. The present paper is an assessment of students’ needs and of the degree of success of various linguistic activities international students utilize relevant to their area of studies. For this mixed patterned study, quantitative data were gathered through questionnaires answered by 697 international students at 54 universities and by 203 course instructors at 15 universities. The qualitative data were gathered through semi-structured interviews with students. The quantitative data were analysed using SPSS programme and the qualitative data were analysed using content analysis. Both students and instructors are of the opinion that the activities that require the use of receptive skills are very important. However, it has been found that students regard writing activities more important whereas instructors value more listening activities.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitim, Eğitim Araştırmalarıen_US
dc.subjectEğitim, Özelen_US
dc.titleAKADEMİK TÜRKÇE ETKİNLİKLERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİen_US
dc.title.alternativeStudents’ and Instructors’ Views with Regard to Activities of Taught Academic Turkish Languageen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalHacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisien_US
dc.contributor.departmentGaziosmanpaşa Üniversitesien_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue28en_US
dc.identifier.startpage91en_US
dc.identifier.endpage104en_US
dc.contributor.institutionauthor[0-Belirlenecek]
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record