Show simple item record

dc.contributor.authorÜlgen, Pınar
dc.date.accessioned2021-03-19T17:40:46Z
dc.date.available2021-03-19T17:40:46Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1306-732X
dc.identifier.issn2564-680X
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpBMU5EZzJOZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12881/12801
dc.description.abstractXII. yüzyıl ile XIII. yüzyıl Orta Çağ Avrupası için bir yenileşme ve arayış çağıydı. Bu durum, her alanda hissedilmekteydi. Özellikle bilim ve teknoloji alanında daha somut idi. Bunun en iyi kanıtı da yeniliklere açık olan bilim adamlarının çalışmalarıdır. Bunların en önemlilerinden biri de Roger Bacon idi. Dolayısıyla bu dönemde Roger Bacon, “DoctorMirabilis” yani “Mükemmel Öğretmen” olarak adlandırılmıştır. İngiliz Fransiskenfiliozof ve eğitim reformcusudur. Roger Bacon, deneysel bilimin Orta Çağdaki öncüsüdür. Matematik, astronomi, optik kimya ve dil alanlarında çalışmıştır. Roger Bacon deneysel bilime önem vermiş ve bu konuda çok çaba göstermiştir. Bacon, bilgisizlik nedenini ise otorite, gelenekçilik,önyargılar ve cehaletolarak görmektedir. İslam dünyasındaki çalışmaları da yakından takip eden Roger Bacon, ünlü İslam bilgini İbn Sina’dan oldukça etkilenmiştir. Roger Bacon, Avrupa için yeni bir dönemin açılmasını sağlamıştır. Roger Bacon, çalışmaları ve fikirleriyle bilim tarihinde önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmada ise Roger Bacon’ın Orta Çağ Avrupa bilim tarihindeki önemini, İslam dünyasından ne kadar etkilendiğini, Papa ile olan çatışmalarını ve de bilim tarihine damga vuran ona “Mükemmel” sıfatını kazandıran çalışmalarını anlatmaya çalışacağız.en_US
dc.description.abstractXII. century to XIII. centurywas a period of innovation and questformedieval Europe. Thissituationwasfelt in everyarea. Especially in the field of science and technologywasmoreconcrete. The bestproof of this is the studies of scientistswhoareopen to innovation. One of the mostimportant of thesewasRoger Bacon. Therefore, in thisperiodRoger Bacon wascalled “DoctorMirabilis” or “Perfect Doctor”. He was British Franciscanphilosopher and educational reformist. Roger Bacon is the forerunner of experimentalscience in the Middle Ages. He has worked in mathematics, astronomy, opticalchemistry and language. Bacon gaveimportance to the experimentalscience and he madeeffort on thissubject. Bacon sees the authority, the effect of tradition, the prejudices and the ignorance as the cause of humanignorance. Roger Bacon, whocloselyfollows the works of the Islamicworld, washighlyinfluencedbyfamousIslamicscholar, Ibn Sina. Roger Bacon has opened a newerafor Europe. Roger Bacon has an importantplace in the history of sciencewith his work and his ideas. Inthisworkwewilltry to explain the importance of Roger Bacon in the history of medievalEuropeanscience, how he is influencedby the Islamicworld, his conflictwith the Pope, and his studiesthathavegivenhim the title of “Perfect Teacher”.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectArkeolojien_US
dc.subjectSanaten_US
dc.subjectİşletme Finansen_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectCoğrafyaen_US
dc.subjectTarihen_US
dc.subjectBeşeri Bilimleren_US
dc.subjectDil ve Dil Bilimen_US
dc.subjectEdebiyaten_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.subjectOrtaçağ ve Rönesans Çalışmalarıen_US
dc.subjectSiyasi Bilimleren_US
dc.subjectKamu Yönetimien_US
dc.subjectKentsel Çalışmalaren_US
dc.titleORTAÇAĞ AVRUPASININ “MÜKEMMEL ÖĞRETMEN” LAKAPLI BİLİM ADAMI: ROGER BACONen_US
dc.title.alternative“THE WONDERFUL TEACHER” RANKED SCIENTIST MAN OF MEDIEVAL EUROPE: ROGER BACON”en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalSosyal Bilimler Araştırmaları Dergisien_US
dc.contributor.departmentGaziosmanpaşa Üniversitesien_US
dc.identifier.volume13en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage229en_US
dc.identifier.endpage238en_US
dc.contributor.institutionauthorÜlgen, Pınar
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record