Show simple item record

dc.contributor.authorİşcan, Adem
dc.date.accessioned2021-03-19T17:33:24Z
dc.date.available2021-03-19T17:33:24Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1308-2140
dc.identifier.issn1308-2140
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpjeU5UY3lNZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12881/12023
dc.description.abstractOkuma becerisi diğer dil becerilerine oranla özellikle akademik anlamda çok önemli bulunduğundan, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenmekte olan öğrencilerin de hedef dilde en çok önem verdikleri beceri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda, öğrencilerin okuma sürecini etkileyen faktörlerin farkında olmaları ve okuma süreçlerini bu doğrultuda kontrol altında tutmaları konusunda bilgilendirilmeleri yerinde olacaktır. Dil öğretiminde işitsel ve görsel araçların kullanımı ve faydaları bilinen bir olgudur. Bu araçların başında da filmler gelmektedir. Yapılan araştırmalarda dil öğretiminde filmleri kullanmanın yabancı dil öğrencilerinin diğer dil becerilerinde olduğu gibi konuşma becerilerinin gelişmesinde de etkili olduğu görülmüştür. Yapılan alan yazın taramasında filmlerin yabancı dil öğretiminde kullanımı ve bu konuda yapılan birçok çalışma varken ülkemizde çok az çalışma yapıldığı ve bunun da yeterli olmadığı görülmüştür. Bu da çalışmanın önemini ortaya koymaktadır. Filmlerin yabancı dil öğretiminde ya da yabancılara Türkçe öğretiminde kullanımı, filmlerin sınıfta ya da öğrencilerin tek başlarına izlemesi şeklinde basit bir olgu olarak görülemez. Bu konuda başarıya ulaşılması için öğretmen tarafından destekleyici film izleme etkinlikleri oluşturulmalıdır. Destekleyici etkinlikler olmadan yapılacak film izleme başarısızlıkla sonuçlanabilir. Bununla birlikte doğru filmle birlikte doğru bir yöntem kullanıldığında filmler, öğrencilerin konuşma becerilerini geliştirmede etkili ve eğlenceli bir yol olacaktır. Bu noktada yabancı dil öğretmenlerine önemli görevler düşmektedir. Öğretmenin en önemli görevi, öğrencilerin konuşma becerilerini geliştirmek için iyi bir öğrenme ortamı sağlamalarıdır. Bu çalışmada, filmler yoluyla Yabancılara Türkçe öğrenenlerin okuma becerilerinin geliştirilmesi konusu irdelenmiş ve öğretmenlerin yabancılara Türkçe derslerinde kullanabilecekleri, filmler yoluyla okuma becerilerinin geliştirilmesine dönük etkinlik örnekleri sunulmuşturen_US
dc.description.abstractAs compared to other language skills, reading skill is very important, especially in academic sense; students who are learning Turkish as a foreign language think that reading skill is the most important skill in the target language. In this context, it will be appropriate for students to be aware of the factors that influence the reading process and to be informed about keeping their reading process in control. The use and utility of audiovisual tools in language teaching is a known phenomenon. At the beginning of these tools are films. Studies have shown that using movies in language teaching is also effective in the development of speaking skills like other language skills for foreign language learners. While there are many studies about the use of films in teaching foreign language in the field scanning, it is seen that there are very few studies in our country and it is not enough. It demonstrates the importance of this study. The use of films in foreign language teaching or Turkish teaching for foreigners cannot be seen as a simple phenomenon in the way of watching movies in class or watching students alone. Supporting watching film activities should be created by the teacher in order to achieve in this subject. Watching a movie without supporting activities can result in failure. However, when using the right method with the right film, films will be an effective and fun way to improve the speaking skills of the students. At this point, foreign language teachers have important tasks. The most important task of the teacher is to provide a good learning environment for the students to improve their speaking skills. In this study, improving reading skills of Turkish learners to foreigners through films was examined and the examples of activities related to the development of reading skills through films that teachers can use in Turkish lesson were offereden_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subject[Anahtar Kelime Yok]en_US
dc.titleYABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE OKUMA BECERİSİ KAZANDIRMADA FİLMLERİN KULLANIMIen_US
dc.title.alternativeUSING MOVIES IN READING SKILL IN TURKISH TEACHING AS A FOREIGN LANGUAGEen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTurkish Studies (Elektronik)en_US
dc.contributor.departmentGaziosmanpaşa Üniversitesien_US
dc.identifier.volume11en_US
dc.identifier.issue21en_US
dc.identifier.startpage487en_US
dc.identifier.endpage500en_US
dc.contributor.institutionauthorİşcan, Adem
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record