Show simple item record

dc.contributor.authorBarış, Serap
dc.date.accessioned2021-03-19T17:22:06Z
dc.date.available2021-03-19T17:22:06Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn2147-7655
dc.identifier.issn2149-4622
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpVME1UVXdNQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12881/11476
dc.description.abstractGünümüzde küreselleşme karşısında yerel ekonomilerin önemi artmıştır. Yerel ekonomiler küresel ekonomide birer aktör olarak daha fazla yer almaya başlamış; yerel sanayileşme, kurumlar ve organizasyon yapıları önem kazanmıştır. Bu gerçekten hareketle bu çalışmada Tokat’ın ekonomik yapısı ve gelişim süreci TR83 bölge ve ülke ekonomisi ile karşılaştırılmalı olarak analiz edilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre Tokat ilinin ekonomik gelişim sürecinde nüfusun önemli bir kısmının istihdam edildiği tarım sektörü, ilin tarımsal potansiyelinin yüksek olmasına rağmen ekonomiye beklenen katkıyı sağlayamadığı görülmüştür. İl hem Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) hem de diğer sosyo-ekonomik gelişmişlik göstergeleri açısından bölge ve ülke ortalamasının oldukça altında kalmıştır. Bu durum, ilde tarımdan sanayiye dönüşümün yeterince gerçekleşmemiş olmasının bir sonucu olarak değerlendirilebilir.en_US
dc.description.abstractThese days local economy has gained importance with globalization. Local economies have begun to take up more space as actors in the global economy; local industrialization, institutions and organizational structures have gained importance. In this study, Tokat's economic structure and development process were analyzed in comparison with TR83 region and country economy. The result of the study is that the agriculture sector, where a significant portion of the population is employed in the economic development process of Tokat province, did not provide the expected contribution to the economy despite the high agricultural potential of the province. The province is well below the region and country average in terms of both Gross Domestic Product (GDP) and other socio-economic development indicators. This can be regarded as a result of the fact that the transition from agricultural to industrial sector in province has not been realized sufficiently.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subject[Anahtar Kelime Yok]en_US
dc.title21. Yüzyılda Tokat’ın Ekonomik Görünümü: TR83 ve Türkiye Geneli ile Bir Karşılaştırmaen_US
dc.title.alternativeThe Economic Appearance of Tokat in the 21st Century: A Comparison with TR83 and Turkeyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.contributor.departmentGaziosmanpaşa Üniversitesien_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage111en_US
dc.identifier.endpage124en_US
dc.contributor.institutionauthorBarış, Serap
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record