Show simple item record

dc.contributor.authorBarış, Serap
dc.contributor.authorKaranfil, Nagehan
dc.date.accessioned2021-03-19T17:20:50Z
dc.date.available2021-03-19T17:20:50Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1309-4289
dc.identifier.issn2149-9136
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpZME1qQTNOdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12881/11287
dc.description.abstractDünyada gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkelerde gelir eşitsizliğindeki artış dikkat çekicidir. Artan gelir eşitsizliğinin nedenlerini sorgulamak son dönemde iktisat literatürünün üzerinde durduğu en önemli konulardan birisidir. Gelir eşitsizliğini etkilediği düşünülen değişkenlerden birisi de doğrudan yabancı yatırımlardır. Bu bağlamda çalışmanın amacı Türkiye'de gelir eşitsizliği ile doğrudan yabancı yatırımlar arasındaki ilişkiyi analiz etmektir. belirlenmesinde eşbütünleşme ve VAR analiz yöntemlerinden yararlanılmıştır. Çalışmanın en önemli bulgusu doğrudan yabancı yatırımların gelir eşitsizliği üzerinde uzun dönemde herhangi bir etkisi olmadığı ancak kısa dönemde negatif ve oldukça düşük düzeyde (önemsenmeyecek şeklindediren_US
dc.description.abstractinequality has been attracting attention not just in developing countries but also in developed countries across the world. Examining the reasons of increasing income inequality is the one of major topics in the current economics literature. However, foreign direct investment can be assumed as one of the determinants of income inequality. The aim of the study is to analyze the relationship between income inequality and foreign direct investment for Turkey by using Cointegration and VAR analyzes. Results indicate that there is not along term relationship from foreign direct investment to income inequality while there is a short term relationship at very low level with negative signen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİşen_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.titleDOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR GELİR EŞİTSİZLİĞİNİ ARTIRIR MI? TÜRKİYE EKONOMİSİNDEN AMPİRİK BİR KANITen_US
dc.title.alternativeDO FOREIGN DIRECT INVESTMENTS INCREASE INCOME INEQUALITY? EMPRICAL EVIDENCE FROM THE TURKEY ECONOMYen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİen_US
dc.contributor.departmentGaziosmanpaşa Üniversitesien_US
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue15en_US
dc.identifier.startpage101en_US
dc.identifier.endpage128en_US
dc.contributor.institutionauthor[0-Belirlenecek]
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record