Show simple item record

dc.contributor.authorKayım, Murat Han
dc.contributor.authorÇağırgan, Haşmet
dc.contributor.authorGüner, Yusuf
dc.date.accessioned2021-03-19T17:08:28Z
dc.date.available2021-03-19T17:08:28Z
dc.date.issued1999
dc.identifier.issn1300-1590
dc.identifier.issn2148-3140
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpVeE9ETXo
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12881/10371
dc.description.abstractBu araştırmada Kılıçkuyruk (Xiphophorus helleri H. 1848) balıklarında 17 $\alpha$ -methyltesterone (Hoc-MT) hormonunun büyüme üzerine etkileri araştırılmıştır. Ortalama ağırlıkları 0.06±0.003 gr olan kılıçkuyruk balıklarında 90 gün süreyle 5, 10, 15, 20, 30 ve 40 mg /kg 17 $\alpha$ -MT yeme karıştırılarak adlibitum olarak verildi. Denemede balıkların boy ve ağırlıklarında meydana gelen gelişmeler ayda bir kez ölçülmüştür. Deneme sonucu, 15 ve 30 ppm 17 $\alpha$ -MT hormonunun Kılıçkuyruk balığının vücut boy ve ağırlığını arttırdığını göstermiştir.en_US
dc.description.abstractThe research of the effect of 17 $\alpha$ - methyltestosterone on the growth of swordtail fish (Xiphophorus hellen H. 1848). In this study, the effect of 17 a- methyltesterone (17 $\alpha$ -MT) on the growth of swordtail fish (Xiphophorus helleri H. 1848) was investigated. Swordtail fish (mean weight of fish was 0.06±0.003 g) was fed adlibitum with 5, 10, 15, 20, 30 and 40 mg/kg 17 a- MT containing feed for 90 days establishing control groups. During this period, the increases of the length and weight were measured every amonth. The results showed that, 15 and 30 ppm 17 $\alpha$ - MT containing feed cause to increase body length and weight of swordtail fish.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBiyolojien_US
dc.subjectBalıkçılıken_US
dc.title17 $\alpha$ - Metiltestosteron'un kılıçkuyruk ( Xiphophorus helleri Heckel,1848 ) balıklarında büyüme üzerine etkisien_US
dc.title.alternativeThe rearch of the effect of 17 $\alpha$ - methyltestosterone on the growth of swordtail fish (Xiphophorus helleri H. 1848 )en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalSu Ürünleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentGaziosmanpaşa Üniversitesien_US
dc.identifier.volume16en_US
dc.identifier.issue1-2en_US
dc.identifier.startpage31en_US
dc.identifier.endpage46en_US
dc.contributor.institutionauthor[0-Belirlenecek]
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record