Now showing items 134-153 of 153

   Citation
   Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi [1]
   Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları [1]
   Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı [1]
   Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi [14]
   Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı [10]
   Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Ana Bilim Dalı [4]
   Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi [1]
   Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü [1]
   Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme [1]
   Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü [7]
   Gaziosmanpaşa Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı [1]
   Gaziosmanpaşa Üniversitesi,Niksar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu [1]
   Rektörlük, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı [1]
   Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi [1075]
   Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi [4]
   Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü [1]
   Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Türk-İslâm Edebiyatı Ana Bilim Dalı [1]
   Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı [3]
   Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı [1]
   Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü [1]